Formgivning, illustrationer
Bok, handledningshäfte och kortlek

Fördom & stolthet
Arbetsmaterial kring normer
om kärlek och sexualitet